Avís legal

El lloc web d'INSPAI, Centre de la Imatge és propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la Pujada de Sant Martí núm. 4-5, CP 17004 Girona, CIF 1700000 A, tel. + 34 972 185 000 i correu electrònic diputacio@ddgi.cat. La informació legal completa del lloc es pot consultar a la pàgina d’inici (www.ddgi.cat).

Els continguts d’aquest lloc i els drets sobre aquests continguts pertanyen a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona o a terceres persones que n’han autoritzat el seu ús. Excepte quan s’indiqui de forma expressa i en cada cas, totes les imatges que es difonen per mitjà d’aquest lloc estan afectades per drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei. L'INSPAI, Centre de la Imatge difon aquestes imatges únicament amb finalitats informatives dels continguts dels seus fons, la qual cosa no es pot entendre com una autorització d’ús. Per a la utilització de les imatges amb qualsevol finalitat cal adreçar una sol·licitud a l’Inspai, Centre de la Imatge tot seguint el procediment que s’indica en el propi lloc web o bé tot adreçant-se a telefònicament o per correu electrònic o postal. En general la utilització d’una imatge dels fons fotogràfics de l’Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet requerirà també l’abonament de les taxes aprovades per l’”Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels documents dels fons d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona"

En relació a les dades de caràcter personal que s’obtenen des d’aquest lloc web l'INSPAI, Centre de la Imatge entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà. Les dades personals obtingudes s’incorporaran a un fitxer creat per atendre les sol·licituds dels seus usuaris de i per a l’organització dels seus serveis. L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a la Diputació de Girona.

L'INSPAI, Centre de la Imatge informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web i atendre les seves sol·licituds. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició d’altres dades personals o de navegació de l’usuari.


Ciutadans, 11, 4t. 17004 Girona | Tels. 972 185 058 / 972 185 000
info@inspai.cat | Situació | Avís legal | Diputació de Girona © 2007