Serveis

  • Servei de Reproducció i Tractament Digital: encarregat de la reproducció i el tractament digital de les imatges (fixes i en moviment) dels fons i col·leccions del centre, tant de l’àmbit patrimonial com de l’àmbit de promoció.

  • Servei de Documentació Fotogràfica i Audiovisual: Consulta de les publicacions periòdiques, monografies i fons particulars de llibres. També disposa d’una hemeroteca amb buidatge de premsa general i especialitzada, consultable des del mateix Centre.

  • Mitjançant el Servei de Consulta i Préstec, es posa a disposició dels usuaris els fons i col·leccions fotogràfiques, i el fons documental (monografies, publicacions periòdiques, premsa especialitzada, recursos electrònics, etc.) perquè puguin ser consultats. La consulta es pot fer presencialment o en línia.

  • Servei d’Assessorament Tècnic: té dos objectius, el primer, assessorar i donar suport als municipis gironins per a la creació i/o organització dels seus fons d’imatges, i el segon, assessorar les àrees internes de la Diputació de Girona.

    Model de sol·licitud d'assessorament

  • Servei de Formació: organitza cicles de cursos, seminaris, tallers i jornades tècniques amb l’objectiu de formar sobre la tècnica fotogràfica i artística, els aspectes legals i els aspectes relacionats amb la preservació i la conservació de les imatges.

  • Servei d’Arxiu d’Imatges: servei encarregat de recollir, realitzar el tractament arxivístic, preservar i conservar el patrimoni documental d’imatge fixa i en moviment de les comarques gironines.

  • Servei de Difusió i Promoció: té dos objectius, un és impulsar la fotografia artística i documental i, alhora, donar suport als fotògrafs i fotògrafes perquè desenvolupin els seus projectes. El segon objectiu és difondre les activitats dutes a terme pel centre (exposicions, publicacions, conferències, etc.) mitjançant diferents canals de difusió.

Plaça de l’Hospital, núm. 6, 17002 Girona (Casa de Cultura) | Tels. 972 185 058 / 972 185 000
info@inspai.cat | Situació | Avís legal | Diputació de Girona © 2007