Logo DDGI

SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN FONS D'IMATGES

 

ASSESSORAMENT

SERVEI D'ASSESSORAMENT

El Servei d’Assessorament Tècnic té la funció d’assessorar els ajuntaments, centres i equipaments culturals dels municipis gironins per donar-los suport perquè creïn o organitzin els seus fons d’imatges, com també assessora les àrees internes de la Diputació de Girona.

Segons el Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2013, el Centre de la Imatge ha de donar suport i assessorament als ens locals de la demarcació en tot allò que faci referència a l’obtenció de documents d’imatge i al tractament, la utilització, la conservació i la difusió d’aquests documents.

Més concretament, l’article 7 del Reglament de suport i assessorament als ens localsesmenta que el Centre de la Imatge ha de donar suport i assessorament als ens locals que ho sol·licitin a la Diputació de Girona en relació amb el tractament dels documents d’imatge. Amb aquesta finalitat ha d’oferir recursos tècnics, activitats de formació i altres serveis que ajudin els ens locals a aconseguir un tractament òptim dels seus documents d’imatge segons les seves necessitats.

Les actuacions d’assessorament són:

  • Tractament tècnic de les imatges (ordenació, classificació, descripció i indexació)

  • Tractament i gestió de la imatge digital (digitalització)

  • Aspectes legals (contractes, convenis, formularis, gestió dels drets d’autor i drets d’explotació, etc.)

  • Bases de dades d’imatges

  • Preservació i conservació de les imatges

  • Difusió dels fons d’imatges

  • Usuaris i consultes


Per demanar assessorament cal emplenar la sol·licitud següent i enviar-la, signada degudament, a la Diputació de Girona.

Model de sol·licitud dassessorament

 

El setembre de 2010, dins la II Jornada Tècnica «El patrimoni fotogràfic de les comarques gironines. La gestió de les imatges en els ens locals» es va presentar l’Estudi de camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments de les comarques gironines.

Aquest document ha suposat una aportació al coneixement de la documentació fotogràfica en tots els seus aspectes, ja que mostra l’estat en què es troben les imatges i el patrimoni fotogràfic dels ajuntaments de la demarcació.

L’objectiu fonamental d’aquest estudi ha consistit a avaluar l’estat de les col·leccions i dels fons fotogràfics que gestionen i custodien els ens locals de les comarques gironines. La informació obtinguda ha permès analitzar, definir i planificar de manera acurada les pautes d’actuació del Servei d’Assessorament Tècnic que INSPAI ofereix als municipis gironins per avançar en la gestió, cura i preservació del patrimoni fotogràfic.

Aquests són alguns dels gràfics resultants de l’estudi de camp realitzat:

Consulteu la publicació completa al següent enllaç:

ESTUDI DE CAMP

 

 

Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Mapa web Situació Avís legal Diputació de Girona 2018