SERVEI D'ASSESSORAMENT

El Servei d’Assessorament Tècnic té la funció d’assessorar els ajuntaments, centres i equipaments culturals dels municipis gironins per donar-los suport perquè creïn o organitzin els seus fons d’imatges, com també assessora les àrees internes de la Diputació de Girona.

Segons el Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2013, el Centre de la Imatge ha de donar suport i assessorament als ens locals de la demarcació en tot allò que faci referència a l’obtenció de documents d’imatge i al tractament, la utilització, la conservació i la difusió d’aquests documents.

Més concretament, l’article 7 del Reglament de suport i assessorament als ens locals esmenta que el Centre de la Imatge ha de donar suport i assessorament als ens locals que ho sol·licitin a la Diputació de Girona en relació amb el tractament dels documents d’imatge. Amb aquesta finalitat ha d’oferir recursos tècnics, activitats de formació i altres serveis que ajudin els ens locals a aconseguir un tractament òptim dels seus documents d’imatge segons les seves necessitats.

Les actuacions d’assessorament són:

  • Tractament tècnic de les imatges (ordenació, classificació, descripció i indexació)

  • Tractament i gestió de la imatge digital (digitalització)

  • Aspectes legals (contractes, convenis, formularis, gestió dels drets d’autor i drets d’explotació, etc.)

  • Bases de dades d’imatges

  • Preservació i conservació de les imatges

  • Difusió dels fons d’imatges

  • Usuaris i consultes


Per demanar assessorament cal emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-lo al registre d'entrada de la Diputació de Girona.

 

Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018