SERVEIS

Servei d'Assessorament Tècnic

El Servei d'Assessorament Tècnic té la funció d'assessorar els ajuntaments dels municipis gironins i altres centres i equipaments culturals per donar-los suport perquè creïn o organitzin els seus fons d'imatges.

Servei de Difusió i Creació

El Servei de Difusió i Creació té dos objectius: d'una banda, donar suport als fotògrafs i fotògrafes perquè desenvolupin els seus projectes (i impulsar així la fotografia artística i documental); i, de l'altra, difondre les activitats dutes a terme pel Centre de la Imatge (exposicions, publicacions, conferències, etc.).

Servei de Consulta i Préstec

El Servei de Consulta i Préstec permet consultar, en una sala oberta al públic, els fons i les col·leccions fotogràfiques i audiovisuals del Centre, així com el fons especialitzat en documentació relacionada amb el món de la imatge, amb la fotografia patrimonial, artística o documental, amb la tècnica fotogràfica i amb els centres de fotografia, com també s'hi poden consultar catàlegs d'exposicions i documents sobre les arts visuals i la gestió cultural. La consulta es pot fer presencialment o mitjançant la cerca bibliogràfica al catàleg del web.

Servei de Formació

El Servei de Formació s'encarrega d'organitzar cicles de cursos, conferències, tallers i jornades tècniques amb l'objectiu de formar sobre la tècnica fotogràfica i artística, els aspectes legals i els aspectes relacionats amb la preservació i la conservació de les imatges.

També realitza presentacions als alumnes de diferents universitats sobre tècniques de conservació, consulta i difusió de les imatges, aspectes legals derivats de les imatges, etc.

Servei Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet

L'Arxiu d'Imatges s'encarrega de recollir el patrimoni documental d'imatge fixa i en moviment de les comarques gironines, de realitzar-ne el tractament arxivístic, la preservació i la conservació. Disposa de més d'un milió d'imatges de les comarques gironines realitzades per fotògrafs professionals i aficionats, procedents de col·leccions personals i familiars, que estan a disposició del públic. La cronologia va des del 1855 fins avui dia.

Servei de Reproducció i Tractament Digital

El Servei de Reproducció i Tractament Digital s'encarrega de la reproducció i el tractament digital de les imatges (fixes i en moviment) dels fons i les col·leccions del Centre, tant de l'àmbit patrimonial com de l'àmbit de la creació contemporània, amb el doble objectiu de conservar-les i difondre-les.

Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018