Fons de la Diputació de Girona

Fons de la Diputació de Girona

Diputació de Girona

El fons de la Diputació de Girona (1822-2022) abraça des de finals del segle XIX fins a l¿actualitat, consta del patrimoni fotogràfic generat per les activitats protocol·làries dels diferents departaments de la Diputació (com, per exemple, el de Presidència), pel Servei de Publicacions (Revista de Girona i Quaderns de la Revista de Girona) i per les diverses exposicions, memòries, etc.

Són imatges, en definitiva, que recullen esdeveniments d¿interès registrats a les comarques gironines en general i a la mateixa institució en particular.

Es tracta d¿un fons obert, ja que, a part de les imatges generades per la mateixa institució, comprèn adquisicions i contractacions de serveis.

Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 2
Nivell de descripció
Fons
Títol
Fons de la Diputació de Girona
Data/es
1845-2011 (fons obert)
Volum i suport
+/- 100.000 fotografies (negatius de placa de vidre, negatius de plàstic, positius de paper, captura digital)
Àrea de context
Nom del productor/s
Diputació de Girona
Història del/s productor/s
La Diputació de Girona ha conegut al llarg de la seva història diverses èpoques marcades per la situació política general de cada moment. Aquestes èpoques es podrien dividir en set etapes. La primera, l¿etapa constituent, comprèn el període que abraça des del 1812 (amb les Corts de Cadis) fins al 1835, en què la Diputació va fixar la seva seu a l¿antic convent del Carme (lloc que encara ocupa). La segona, l¿etapa de desenvolupament (1835-1909), es va caracteritzar per la definició dels serveis i l¿adopció de polítiques pròpies. La tercera va estar marcada pel compromís de la Diputació amb el primer catalanisme polític (1909-1924). La quarta coincideix amb la dictadura de Primo de Rivera (1924-1930). La cinquena és l¿època de la República, en què la Diputació es va dissoldre i va passar a fer les funcions de Comissaria Delegada de la Generalitat, i, a partir de 1936, va estar marcada per la Guerra Civil (1931-1939). La sisena és l¿època de la dictadura franquista, en la qual es va produir un nou desplegament d¿activitat, sobretot en l¿àmbit patrimonial i turístic (1939-1977). Finalment, la setena és l¿època democràtica, que coincideix amb la recuperació de l¿autogovern català, la redefinició del paper que han de tenir les diputacions i la província en el context de l¿autonomia, i el desplegament de les lleis d¿ordenació del territori, arran de les quals van sorgir els consells comarcals. L¿etapa corresponent a la República va ser un període de gran activitat literària i històrica de Carles Rahola, funcionari de la Diputació, que va publicar constantment i va obtenir un gran reconeixement pels seus treballs. Els fets del 6 d¿octubre de 1934, però, van acabar amb l¿empresonament del comissari delegat d¿aleshores, Jesús Puig Pujades. El període posterior va estar marcat per la incertesa i la inestabilitat. I l¿any 1936, en menys de nou mesos, sis persones van ocupar el càrrec de comissari delegat. En esclatar la Guerra Civil, la Comissaria es va apropiar de la central telefònica de Ràdio Girona i de les companyies elèctrica i d¿aigua. El 4 febrer de 1939, les tropes del general Franco van entrar a la ciutat de Girona i el dia 7 ja hi havia una nova Diputació, sorgida del nou règim. Quant a l¿última etapa, de recuperació democràtica, la col·laboració amb la Generalitat i, alhora, la potenciació del paper de la Diputació com a representant de les comarques gironines i els seus municipis són dues constants. El 2022 es van celebrar els dos-cents anys de la constitució de la primera Diputació.
Història arxivística
A finals del 1993 es van iniciar els treballs tècnics de tractament, amb l¿objectiu d¿engegar les tasques de descripció d¿un primer contingent de fotografies i analitzar-ne les condicions físiques. El tractament d¿instal·lació i ordenació del fons es va fer entre els anys 1993 i 1996. Es van elaborar fitxes descriptives de les imatges i, al llarg de l¿any 1995, es van organitzar físicament seguint el quadre de classificació per tal de permetre¿n ràpidament la localització física, en espera de disposar d¿una aplicació informàtica. Aquesta tasca va permetre la localització d¿un 80 % de les imatges que formaven el fons, utilitzant les publicacions de la Diputació de Girona a manera de catàleg. El resultat final havia de ser l¿elaboració d¿un catàleg, unitat a unitat, en el qual a cada element correspongués una fitxa informatitzada i una imatge digital. El lligam entre cadascun dels objectes físics i els registres informàtics l¿havia de proporcionar un número de registre. L¿any 1996 es va abandonar el sistema de fitxes manuals, i es va recórrer a una base de dades, amb la descripció de 12.000 positius del Fons de la Diputació de Girona. Des del 1996 fins a l¿actualitat, les transferències d¿imatges estan recollides en llistes generals adjuntes als fulls de transferència. Des del 2022 s¿estiren les metadades descriptives directament de les imatges nascudes digitalment per tal de carregar-les al programa de gestió de les imatges. També s¿han produït increments a causa dels encàrrecs a fotògrafs fets des del mateix centre. Des de l¿any 2000 el fons estava parcialment descrit, amb uns 12.000 registres, en una base de dades a nivell de catàleg. La descripció a nivell de catàleg fou continuada a partir de l¿any 2005 fins a l¿actualitat. Durant els anys 2010-2012 es va instal·lar la totalitat del fons en material de conservació permanent i es va reubicar als dipòsits de conservació del Centre. El fons s¿ha digitalitzat íntegrament en còpies màster format TIFF, 300 ppp, RGB, 16 bits per canal. Des del 2006 es pot consultar la major part de les imatges del fons a l¿adreça web: www.inspai.cat. Com que es tracta d¿un fons obert, les tasques de tractament es van fent de manera continuada.
Dades sobre l’ingrés
Es tracta d¿un fons obert produït pels diversos departaments de la Diputació de Girona, sobretot a partir de la contractació de serveis professionals i la cessió de drets d¿explotació a la Diputació de Girona per escrit, per tal de poder-ne fer ús explícit.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
Les imatges que componen aquest fons són fruit de les accions que han portat a terme els diferents departaments de la Diputació en l¿exercici de les activitats i funcions que els són pròpies i daten des de finals del segle XIX fins a l¿actualitat. Les principals seccions d¿aquest fons provenen de les diverses àrees que formen la Diputació de Girona: Presidència (Actes de protocol i representació); Secretaria (Memòries, Inventaris de béns); Publicacions (La festa a les terres gironines, Història de la Diputació de Girona, L¿Hospital de Santa Caterina, El psiquiàtric de Salt, Les seus de la Diputació, Revista de Girona, Quaderns de la Revista de Girona, Quaderns d¿Història de Girona); Cultura (Patrimoni, Campanyes culturals); Exposicions (Pobles de l¿Empordà, Bella pedra vella); Recull d¿imatges de premsa; Fototeca Fargnoli - Col·lecció d¿imatges i Imatges històriques de la Diputació; Campanyes i activitats puntuals, Reportatges diversos, especialment sobre municipis de l¿any 1965 i arxius municipals; col·leccions factícies: especialment, Memòria fotogràfica de municipis, V. Fargnoli, i fotografies adquirides a la premsa. També per part d¿INSPAI, Centre de la Imatge, abans Arxiu d¿Imatges Emili Massanes i Burcet (AIEMB), encàrrecs de treball a fotògrafs: per documentar esdeveniments importants de les comarques gironines, reportatges sobre vistes i paisatges, pesca, matança del porc, oficis tradicionals...
Àrea de condicions d’acccés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada
Col·lecció d¿imatges dels fons de l¿Arxiu Històric de Girona. Codi del fons: AHG170-375. Fons de l¿Administració local: Diputació de Girona. Cultura.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data/es
Sílvia Padrós, gener del 2016, actualitzada el juny del 2018. Lydia Ballester, actualitzada l¿octubre del 2022.
Fonts
Documentació administrativa relacionada amb l¿ingrés i el tractament tècnic del fons.
< Torna al llistat Següent fons >
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018