Col·lecció positius directes de càmera

Col·lecció positius directes de càmera

La col·lecció de positius directes de càmera és una col·lecció factícia creada per INSPAI, per agrupar els diferents grups d¿imatges que per si sols no poden constituir un fons o una col·lecció, obeint criteris formals segons els formats i els suports de les imatges.

Aquest grup d¿imatges inclou les imatges positives obtingudes a partir de procediments fotogràfics directes de càmera del segle xix i principis del xx. Són peces úniques, ja que són a la vegada el negatiu i el positiu de la mateixa imatge. Aquesta col·lecció està composta per procediments com els daguerreotips, ambrotips i ferrotips i normalment es tracta de retrats de personatges, famílies o grups, encara sense identificar.

Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 29
Nivell de descripció
Fons
Títol
Col·lecció positius directes de càmera
Data/es
Dates de creació: 1849-1890 / Dates d¿agregació: 1993-2022
Volum i suport
4 daguerreotips, 3 ambrotips, 1 ferrotip, 1 paper salat.
Àrea de context
Nom del productor/s
Diputació de Girona. INSPAI, Centre de la Imatge
Història del/s productor/s
La Diputació de Girona, constituïda fa 200 anys, és una institució que forma part de l¿Administració local i està dotada de certes competències administratives per al govern i l¿administració de la província de Girona, especialment centrada en el suport als municipis. La Diputació de Girona ha conegut al llarg de la seva història diverses èpoques marcades per la situació política general de cada moment. La creació d¿aquesta col·lecció factícia s¿adscriu en l¿etapa de recuperació democràtica, la col·laboració amb la Generalitat i, alhora, la potenciació del paper de la Diputació com a representant de les comarques gironines i els seus municipis. Per tal d¿organitzar el patrimoni fotogràfic que la corporació ja posseïa i per acollir el dipòsit del fons Emili Massanas i Burcet, a més d¿altres dipòsits que es poguessin constituir en el futur, el Ple de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el dia 16 de març de 1993, va resoldre instituir l¿arxiu d¿imatges dedicat a la memòria del gironí Emili Massanas i Burcet. L¿arxiu fotogràfic, amb més d¿un milió d¿imatges, inicialment constituït com l¿Arxiu d¿Imatges Emili Massanas i Burcet (AIEMB), incorporava tant els fons propis de la Diputació de Girona com de fotògrafs professionals i col·leccions particulars. Fruit d¿una reorientació estratègica i conceptual, el 2006 va passar a anomenar-se INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. INSPAI, Centre de la Imatge, és un servei públic especialitzat que forma part de l¿Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, i que es caracteritza perquè és un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, com també a la formació i a l¿assessorament tècnic dirigit a municipis i a centres i equipaments culturals. Els objectius principals d¿INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, així com promoure la fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions. Les activitats i actuacions que el Centre organitza es fan en museus, centres i equipaments culturals o ajuntaments de les comarques gironines, però també del territori espanyol i de l¿estranger.
Història arxivística
Les col·leccions factícies que s¿han creat a INSPAI obeeixen a criteris formals segons els formats i els suports de les imatges. Es constitueixen per agrupar els diferents grups d¿imatges que per si sols no poden constituir un fons o una col·lecció. Dins aquesta categoria de col·leccions hi trobem la col·lecció d¿àlbums, la col·lecció de positius directes de càmera, la col·lecció de positius sobre paper, la col·lecció de negatius, la col·lecció d¿estereoscòpics, la col·lecció de postals, la col·lecció de positius sobre vidre. Amb la funció de preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual es va crear aquesta col·lecció factícia, fent una recerca representativa de peces interessants des d¿un punt de vista històric, d¿originalitat o antiguitat del procediment, o del mateix fotògraf que complementin les col·leccions i els fons custodiats per INSPAI. Algunes peces es van adquirir el desembre del 2020 de Jordi Barón, al seu magatzem del carrer Llull, 48-52, 5e 2a de Barcelona, al barri del Poblenou, on conserva gran quantitat de fotografia antiga. Jordi Barón és fotògraf, col·leccionista i antiquari. Va estudiar a l¿Institut d¿Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i fa una tasca de recuperació fotogràfica històrica, centrada en el període que va del segle xix a la dècada del 1960. El gener del 2019 es va fer una neteja i un encapsulament d¿un daguerreotip històric d¿un quart de placa il·luminat amb marc de goma guta de 20,5 × 22,5 cm.
Dades sobre l’ingrés
L¿adquisició de procediments fotogràfics antics es va fer entre el gener del 2019 i el desembre del 2020.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
Aquest grup inclou les imatges positives obtingudes a partir de procediments fotogràfics directes de càmera del segle xix i principis del xx. Són imatges datades entre el 1840 i el 1890. Són peces úniques, ja que són a la vegada el negatiu i el positiu de la mateixa imatge. Aquesta col·lecció està composta per procediments com els daguerreotips, ambrotips i ferrotips, i normalment es tracta de retrats de personatges, famílies o grups, encara sense identificar. La col·lecció consta de 4 daguerreotips: un d¿una dona jove en estoig, una nena en estoig, una dona en vestimenta antiga; 3 ambrotips encapsulats: un retrat d¿home, un retrat de dona i una dona amb nens; el ferrotip de tres homes, 1 paper salat il·luminat amb el retrat d¿una dona.
Àrea de condicions d’acccés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada
Àrea de control de la descripció
Autoria i data/es
Lydia Ballester, octubre del 2022.
Fonts
Documentació administrativa relacionada amb l¿ingrés i el tractament tècnic del fons.
< Torna al llistat
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018