Logo DDGI

Col·lecció de positius sobre paper

Col·lecció de positius sobre paper

La col·lecció de positius sobre paper és una col·lecció factícia creada per INSPAI, per agrupar els diferents grups d¿imatges que per si sols no poden constituir un fons o una col·lecció. Dins aquesta categoria de col·leccions trobem la col·lecció d¿àlbums, la col·lecció de positius directes de càmera, la col·lecció de positius en paper, la col·lecció de negatius, etc. Les col·leccions factícies que s¿han creat a INSPAI obeeixen a criteris formals segons els formats i els suports de les imatges. Aquest grup d¿imatges inclou les imatges positives obtingudes a partir de procediments fotogràfics sobre paper de finals del segle xix i mitjans del xx.

La col·lecció de positius sobre paper inclou còpies positives sobre suport paper amb qualsevol procediment fotogràfic, com ara les fotografies amb paper d¿albúmina, els cianotips, els positius a la gelatina d¿ennegriment directe i els positius a la gelatina de revelatge químic, entre d¿altres.

Són fotografies de qualsevol format i amb un ventall cronològic molt ampli, que comprèn des de finals de segle xix fins al segle xx. S¿exclouen les estereoscòpiques, els àlbums, les postals que ja s¿agrupen en grups esmentats anteriorment.

Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 33
Nivell de descripció
Fons
Títol
Col·lecció de positius sobre paper
Data/es
Dates de creació: 1888-1956 / Dates d¿agregació: 2011-2022
Volum i suport
4 albúmines; 1 procediment en color per determinar; 8 fotografies, positius paper, en blanc i negre, de format 6 × 8,5 cm, procediment gelatina i plata (DOP).
Àrea de context
Nom del productor/s
Diputació de Girona. INSPAI, Centre de la Imatge
Història del/s productor/s
La Diputació de Girona, constituïda fa 200 anys, és una institució que forma part de l¿Administració local i està dotada de certes competències administratives per al govern i l¿administració de la província de Girona, especialment centrada en el suport als municipis. La Diputació de Girona ha conegut al llarg de la seva història diverses èpoques marcades per la situació política general de cada moment. La creació d¿aquesta col·lecció factícia s¿adscriu en l¿etapa de recuperació democràtica, la col·laboració amb la Generalitat i, alhora, la potenciació del paper de la Diputació com a representant de les comarques gironines i els seus municipis. Per tal d¿organitzar el patrimoni fotogràfic que la corporació ja posseïa i per acollir el dipòsit del fons Emili Massanas i Burcet, a més d¿altres dipòsits que es poguessin constituir en el futur, el Ple de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el dia 16 de març de 1993, va resoldre instituir l¿arxiu d¿imatges dedicat a la memòria del gironí Emili Massanas i Burcet. L¿arxiu fotogràfic, amb més d¿un milió d¿imatges, inicialment constituït com l¿Arxiu d¿Imatges Emili Massanas i Burcet (AIEMB), incorporava tant els fons propis de la Diputació de Girona com de fotògrafs professionals i col·leccions particulars. Fruit d¿una reorientació estratègica i conceptual, el 2006 va passar a anomenar-se INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. INSPAI, Centre de la Imatge, és un servei públic especialitzat que forma part de l¿Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, i que es caracteritza perquè és un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, com també a la formació i l¿assessorament tècnic dirigit a municipis i a centres i equipaments culturals. Els objectius principals d¿INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, així com promoure la fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions. Les activitats i actuacions que el Centre organitza es fan en museus, centres i equipaments culturals o ajuntaments de les comarques gironines, però també del territori espanyol i de l¿estranger.
Història arxivística
Les col·leccions factícies que s¿han creat a INSPAI obeeixen a criteris formals segons els formats i els suports de les imatges. Es constitueixen per agrupar els diferents grups d¿imatges que per si sols no poden constituir un fons o una col·lecció. Dins aquesta categoria de col·leccions hi trobem la col·lecció d¿àlbums, la col·lecció de positius directes de càmera, la col·lecció de positius sobre paper, la col·lecció de negatius, la col·lecció d¿estereoscòpics, la col·lecció de postals, la col·lecció de positius sobre vidre. Part d¿aquesta col·lecció es va adquirir al fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón, al seu magatzem del carrer Llull, 48-52, 5è 2a de Barcelona, al barri del Poblenou, on conserva gran quantitat de fotografia antiga. Jordi Barón és fotògraf, col·leccionista i antiquari. Va estudiar a l¿Institut d¿Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i fa una tasca de recuperació fotogràfica històrica, centrada en el període del segle xix fins a la dècada del 1960. Es fa l¿adquisició de les imatges de Jordi Barón el desembre del 2020. Les fotografies triades són una representació dels procediments primigenis de la fotografia més importants. Pel que fa a les imatges de Jordi Bertran Gallart, es conservaven a casa del donant, juntament amb la resta del fons del seu pare, i van arribar per correu postal amb una carta i una petita descripció. Cada imatge tenia una descripció i una datació al revers. El 2012 es van digitalitzar amb l¿escàner Hasselblad Flextight X5 i posteriorment se¿n va fer el tractament digital i la gestió del color. El mateix any es van netejar traient-los la pols amb un pinzell fi i una pera d¿aire. Després es van codificar, es van descriure a la base de dades general del Centre i es van reubicar en material de conservació permanent, amb fundes de polièster d¿anelles i dins una carpeta de cartró de pH neutre. Actualment, les fotografies originals es conserven als dipòsits de conservació d'INSPAI.
Dades sobre l’ingrés
L¿ingrés de les fotografies de Jordi Bertran Gallart es va formalitzar el dia 2 de desembre de 2011 a partir d¿un formulari de donació simple firmat per ell mateix i entrat al Registre General de la Diputació de Girona. La Diputació va aprovar la donació a partir d¿un decret de la Junta de Govern. L¿adquisició de procediments fotogràfics antics, és a dir, les albúmines i la fotografia de la qual no s¿ha identificat el procediment, es va fer el desembre del 2020. El 26 d¿abril de 2021 van ingressar a INSPAI.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
La col·lecció de positius sobre paper inclou còpies positives sobre suport paper amb qualsevol procediment fotogràfic, com ara les fotografies amb paper d¿albúmina, els cianotips, els positius a la gelatina d¿ennegriment directe i els positius a la gelatina de revelatge químic, entre d¿altres. Són fotografies de qualsevol format i amb un ventall cronològic molt ampli, que comprèn des de finals del segle xix fins a mitjans del segle xx. S¿exclouen les estereoscòpiques, els àlbums, les postals que ja s¿agrupen en grups esmentats anteriorment. Les fotografies de Jordi Bertran Gallart són 8 imatges de vistes de Figueres, Castelló d¿Empúries i Cadaqués datades l¿any 1956, amb positius sobre paper, amb procediment de gelatina i plata, i de format de 6 × 8,5 cm, fetes l¿any 1956 pel pare del donant, Rafael Bertran Pequerul, aficionat a la fotografia. L¿àmbit geogràfic de les fotografies es concentra a Figueres, Castelló d¿Empúries i Cadaqués. Les fotografies adquirides a través de Jordi Barón són les següents: 1 fotografia d¿autor desconegut, de mitjans del segle xx, que és un procediment en color per identificar (caldria investigar la marca Ibero Foto Color, possiblement amb una Jos-pe); 4 albúmines de 4 dones nues datades entre el 1888 i el 1902, aproximadament. L¿autor d¿aquestes darreres és Josep Maria Cañellas (Reus, 1856 - París, 1902), fotògraf que va establir els principis del fotoperiodisme actual, el qual començà a treballar sobre el 1880. A París es va llaurar una reeixida carrera professional basada en la realització d¿estudis del natural ¿especialment nus femenins¿ destinats als artistes. La seva obra consta de sèries remarcables de nus femenins, retrats, retrats de temàtica infantil, estudis d¿animals, instantànies de carrers. Encara que poc coneguda, l¿obra de Cañellas ha estat utilitzada i valorada en diverses publicacions especialitzades en fotografia, en exposicions. Va treballar a la ciutat de Figueres.
Àrea de condicions d’acccés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada
Àrea de control de la descripció
Autoria i data/es
Sònia Granel, 2 maig de 2013. Lydia Ballester, octubre del 2022.
Fonts
Documentació administrativa relacionada amb l¿ingrés i el tractament tècnic del fons.
< Torna al llistat
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 consultes@inspai.catconsultes@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018