FORMACIÓ - IMÀGORA

Imàgora (imatge + àgora) es crea per oferir un espai de trobada al voltant de la fotografia i donar formació i informació sobre els diferents vessants d'aquesta disciplina.

Dintre de la formació que s'ofereix es poden trobar cursos, seminaris, tallers i jornades tècniques que aborden qüestions com ara la tècnica fotogràfica i artística, els aspectes legals i els aspectes relacionats amb la preservació i la conservació de les imatges.

Té la voluntat d'informar sobre la cultura fotogràfica mitjançant conferències basades en l'experiència de fotògrafs professionals i la intenció d'iniciar un servei educatiu per a escoles i instituts amb l'objectiu de portar la fotografia a les aules, i realitzar xerrades i presentacions puntuals a escoles i universitats.

Estudi de Fotografia

Aquesta proposta inclou cicles de cursos, seminaris i tallers amb l'objectiu de formar professionals i amateurs en la tècnica fotogràfica i artística de les imatges (s'ofereix tant formació inicial com d'aprofundiment). Les sessions es duen a terme a la Casa de Cultura de Girona.

Jornades Tècniques

Aquesta jornada s'adreça al personal dels ens locals i dels equipaments culturals gironins responsables de fons fotogràfics: museòlegs, bibliotecaris, arxivers, tècnics de cultura, responsables de centres de documentació, etc. S'hi tracten aspectes relacionats amb la conservació, la preservació, l'organització i la digitalització de les imatges, així com temes legals en relació amb aquest àmbit.

Presentacions i conferències

També es duen a terme presentacions i conferències per als alumnes de diferents facultats de la Universitat de Girona sobre tècniques de conservació, consulta i difusió de les imatges, aspectes legals derivats de les imatges, etc.

Professor itinerant

Aquesta activitat s'ofereix als ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants, on un professor itinerant imparteix cursos de fotografia digital de nivell bàsic i avançat.


Curs d'iniciació a la fotografia digital.
Curs avançat de fotografia digital.

Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 consultes@inspai.catconsultes@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018