Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet

Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet

Pont Major, 27/09/1940 - Girona, 25/08/1991
Dissenyador, fotògraf afeccionat i col·leccionista d'imatges

El dipòsit del fons Emili Massanas i Burcet, integrat per imatges datades entre els anys 1870 i 1990, aproximadament, fou acordat per conveni entre els hereus del mateix Emili Massanas (Francesc i Lluís Massanas i Burcet) i la Diputació de Girona. Componen aquest fons fotografies pertanyents a l'àmbit familiar de l'autor o preses directament per ell (fons personal, constituït per retrats individuals, familiars i de grups, dissenys, muntatges d'exposicions, etc.), així com les diverses imatges que Emili Massanas va anar recopilant dels diferents municipis de la demarcació i d'altres indrets (col·lecció d'imatges antigues).

El 16 de març del 1993, el Ple de la Diputació va resoldre instituir l'arxiu d'imatges dedicat a la memòria d'Emili Massanas i Burcet.

Altra documentació vinculada a aquest fons:
Documentació generada per Emili Massanas sobre els primers fotògrafs que van desenvolupar el seu treball a les terres gironines i recopilacions de tot el material fotogràfic relacionat amb aquest àmbit geogràfic.

Material que documenta l'activitat d'Emili Massanas en el seu doble vessant com a col·leccionista i com a fotògraf.

Càmeres fotogràfiques i altres materials complementaris (llanternes màgiques, projectors de diapositives, objectius, etc.).

Biblioteca auxiliar amb llibres antics de fotografia i de fotògrafs de tots els temps.

Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 1
Nivell de descripció
Fons
Títol
Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet
Data/es
Data inicial: 1845 / Data final: 1991
Volum i suport
14.591 positius en paper (col·lecció: 12.350; i fons personal: 2.241); 6.000 plaques de vidre, positius i negatius (col·lecció); 1.600 negatius en plàstic de format mitjà (col·lecció); 10 fotografies positives directes de càmera (col·lecció); 18 pel·lícules de cinema; 72 aparells fotogràfics, material complementari i 546 capses de material fotogràfic original (col·lecció); 25 unitats de fons documental i de recerca de la història de la fotografia (fons personal), i biblioteca personal (col·lecció).
Àrea de context
Nom del productor/s
Emili Massanas i Burcet
Història del/s productor/s
Emili Massanas i Burcet (Pont Major, 27 de setembre de 1940 - Girona, 26 agost de 1991) fou un dissenyador, fotògraf aficionat, col·leccionista d'imatges, estudiós i difusor del patrimoni fotogràfic de les comarques gironines. Entre els anys seixanta i setanta va començar la tasca de recuperació de la història de la fotografia i dels productors de les comarques gironines. Va descobrir més d'un miler d'autors que havien treballat a les comarques gironines des del 1845 i va localitzar els seus establiments. A partir d'aquesta informació, va elaborar un cens dels fotògrafs que van treballar en aquesta zona des de mitjan segle XIX. Això també li va permetre localitzar fons fotogràfics d'imatges antigues, i va empènyer les institucions públiques a tenir cura d'aquest patrimoni. Va encetar l'activitat de difusió de la fotografia l'any 1974, durant les Fires de Girona, amb motiu de l'exposició «Girona en photographia», ubicada a la sala municipal Fidel Aguilar, en què recollia l'obra de Valentí Fargnoli a partir de la col·lecció de negatius en placa de vidre propietat del fotògraf i treballador de Fargnoli Sebastià Martí. A partir de llavors i fins al 1990 va fer una vintena d'exposicions juntament amb material addicional com díptics, llibres, àlbums, catàlegs, etc. El 1998 va donar per acabada l'etapa més feixuga de compilació de dades i va intentar sistematitzar-les i organitzar-les en un article per a la Revista de Girona de la Diputació: «Els retratistes, cronistes fotògrafs d'una època». En la vessant més arxivística, el mateix any 1988 va publicar, amb Ramon Alberch i Pere Freixes, «L'arxiu d'imatges, propostes de classificació i conservació». Va morir el 26 d'agost de 1991 a 50 anys. Després de la seva mort el fons va quedar en mans dels seus germans Francesc i Lluís, que el 1993 van signar l'ingrés del conjunt a la Diputació de Girona, i alhora es va crear un arxiu dedicat a ell (que actualment forma part d'INSPAI).
Història arxivística
La col·lecció i el fons van ser dipositats a la Diputació de Girona l'any 1993. Un cop creat l'Arxiu Emili Massanas i Burcet, es va fer un primer inventari del conjunt. Seguidament, es van iniciar els treballs de descripció i tractament de conservació, que avui en dia encara continuen a causa del gruix i la diversitat de la documentació fotogràfica que s'hi conserva. La reproducció del fons per conservar-lo es va iniciar l'any 1994 amb la reproducció d'una petita selecció en format Kodak Photo-CD i les còpies en negatiu de plàstic de les plaques de vidre. La tasca de digitalització es va continuar a partir de l'any 2009 i fins al present. Pel que fa a la conservació preventiva, a partir de l'any 2008 es va netejar i restaurar (en els casos necessaris) el 90 % del fons i la col·lecció.
Dades sobre l’ingrés
L'ingrés del fons personal i la col·lecció es va dur a terme el dia 7 de setembre de 1993 segons un contracte de dipòsit entre l'Arxiu d'Imatges (actualment INSPAI) i els senyors Lluís i Francesc Massanas i Burcet (germans d'Emili Massanas i Burcet).
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
Aquest conjunt fotogràfic aplega el fons personal del Sr. Emili Massanas i Burcet i la col·lecció que va crear al llarg de la seva activitat com a historiador de la fotografia. En l'àmbit més personal i familiar, hi podem trobar fotografies de retrats d'avantpassats fetes per autors com Unal o Mur, entre d'altres, i reportatges de la vida social de l'Emili i del seu cercle d'amistats. L'abast cronològic va des de final del segle XIX fins al 1990, i geogràficament se centra en Sant Feliu de Guíxols, municipi originari de la família Massanas, i Girona, lloc de residència. Dins la col·lecció d'imatges trobem un nombrós grup de postals de principis del segle XX de les comarques gironines, la resta de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La temàtica és variada: hi ha imatges de paisatges, municipis, la Costa Brava, la vida quotidiana, retrats de grups, retrats d'estudi i retrats d'autors destacats com Valentí Fargnoli, Adolf Zerkowitz, Llucià Roisin, Ricard Mur i Josep Esquirol, entre d'altres. També hi trobem procediments antics com albúmines, cianotips i gelatines, de final del segle XIX a principi del segle XX, i de l'àmbit geogràfic que va des de les comarques gironines fins a l'Amèrica del Sud. La temàtica gira entorn dels retrats d'estudi i els paisatges, amb autors tan importants com la família Unal, Ricard Mur i Pere Ferrer-Barber, entre d'altres. Altres grups a destacar són les fotografies estereoscòpiques del 1920 a la primera meitat dels anys trenta, de paisatges de Catalunya i sobretot de les comarques gironines, i altres que il·lustren temes d'interès etnològic, paisatges exòtics i escenes amb finalitat recreativa o pedagògica de tot el món. També les albúmines del fotògraf del segle XIX Jean Laurent. Els positius directes de càmera o els objectes més antics de la col·lecció de final del segle XIX a principi del segle XX són una mostra sobretot de retrats d'estudi d'autors i de zones geogràfiques no identificades. El fons documental i la biblioteca personal recullen informació sobre la història de la fotografia i els fotògrafs en general i a les comarques gironines.
Àrea de condicions d’acccés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada
Àrea de control de la descripció
Autoria i data/es
SGM, gener del 2010. Actualitzada el juny del 2013.
Fonts
< Torna al llistat Següent fons >
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018