Fons Rafael Vilarrubias

Fons Rafael Vilarrubias

Rafael Vilarrubias i Ros
(Igualada, 1905 - Banyoles, 1953)

Es compon d'imatges procedents del fons personal del fotògraf i de la seva trajectòria professional com a retratista en el seu propi establiment i fotoperiodista als diaris La Vanguardia i Día Gráfico i a la revista local de Banyoles Horizontes, des del 1925 fins al 1953. Les fotografies de Vilarrubias ofereixen un testimoni excepcional de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra, temes no gens habituals en els fons de l'INSPAI.

Al juliol del 2006, Carme Vilarrubias, filla del fotògraf, va formalitzar la cessió no exclusiva dels drets sobre el fons fotogràfic a l'INSPAI, Centre de la Imatge.

Àrea d’identificació
Codi de referència
CAT INSPAI 8
Nivell de descripció
Fons
Títol
Fons Rafael Vilarrubias
Data/es
Data de creació: 1925-1953 Data d'agregació: 1940-1953 / 2000-2006 (*Veure el punt 6.1 Notes)
Volum i suport
812 imatges: imatge fixa, format digital Format de dades: TIFF sense comprimir Espai ocupat en disc per imatge: 27 MB Dimensions: +/- 2.400x3.600 px Mida en cm a 300 ppi: 21x30 cm Suport: magnètic
Àrea de context
Nom del productor/s
Fons Rafael Vilarrubias
Història del/s productor/s
Rafael Vilarrubias va néixer a Igualada el 1905, i va morir a Banyoles el 1953. Va començar la seva carrera professional en el món de la imatge, amb la fotografia comercial de galeria, a Banyoles (anteriorment treballava d'escrivent en una fàbrica d'Igualada). Va obrir el seu primer establiment al carrer del Born de Banyoles, i més endavant el va traslladar al carrer de Valls de la mateixa població. Va exercir de retratista fotografiant persones, vistes, paisatges, actes socials de Banyoles i dels municipis propers. L'any 1932 va començar la seva etapa com a fotoperiodista al diari La Vanguardia en el qual va publicar, fins l'any 1937, nombroses fotografies: 12 a portades i 27 a pàgines interiors, en l'apartat de crònica gràfica del diari. Paral·lelament també va col·laborar al diari El Día Gráfico fins l'any 1939, data en què el diari va deixar de treballar. Hi publicà 38 imatges, sobretot de la rereguarda republicana, de la Guerra Civil espanyola i d'altres actes polítics del moment, sobretot a Banyoles i a pobles propers. Des de 1947 fins a 1953, va col·laborar en la revista local de Banyoles, Horizontes, (actual Revista de Banyoles). Durant aquests anys va seguir compaginant la seva feina de fotoreporter amb la de retratista, al seu estudi i a l'aire lliure. Fou un gran difusor del cinema al Pla de l'Estany. Des de l'any 1935 va disposar de màquines de filmar, amb les quals va realitzar documentals d'actes socials, lúdics i polítics de Banyoles i rodalies, que projectava en locals i cinemes de la comarca, juntament amb les pel·lícules de moda de l'època.
Història arxivística
El fotògraf Rafael Vilarrubias, durant la seva trajectòria professional, va guardar els negatius dels seus treballs o còpies en positius al seu propi taller al carrer dels Valls. També en tenien còpia els diaris i revistes pels quals col·laborava i els clients de la seva galeria, els quals compraven les imatges. A partir de la mort sobtada del fotògraf l'any 1953 la família va vendre part del material, que va passar a mans d'institucions o de particulars; una altra part del material es van fer malbé i només les imatges de caire més familiar i privat van quedar en mans de la família, en format negatiu de plàstic o positius de paper, alguns sobre àlbums de cartró. Per tant, a partir d'aquest moment el fons queda totalment fragmentat, mutilat i dispersat. Quant al material que va realitzar per diverses publicacions com el diari La Vanguardia, el propi diari en va guardar còpies en paper en un magatzem extern al diari, i van ser digitalitzades. De les imatges publicades altres diaris com El Día Gráfico o la revista Horizontes, actual Revista de Banyoles, on Vilarrubias va col·laborar, actualment en desconeixem la ubicació. L'any 2000 Esteve Vilarrúbies, nét del fotògraf, va iniciar la tasca de recuperació del fons, en el qual trobem retrats de galeria, imatges d'actes socials de Banyoles, que eren propietat de veïns del municipi o del consistori banyolí. També ha recuperat en format digital algunes de les imatges que conserva el diari La Vanguardia. El dia 16 de juliol de 2006 la família Vilarrubias va realitzar la cessió del Fons Rafael Vilarrubias en format digital a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, per enriquir els fons fotogràfics de l'Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet. Pel que fa al tractament arxivístic, el fons s'integra dins la guia de Fons de l'arxiu, com a un fons personal i familar. Quant a la difusió que s'ha realitzat des d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, a banda de les consultes que poden realitzar els usuaris, via web o presencials, l'abril de 2007 es va publicar el cinquè volum dels Quaderns de Fotografia, dedicat al Fons Rafael Vilarrubias.
Dades sobre l’ingrés
Contracte de cessió dels drets sobre el fons fotogràfic Rafael Vilarrubias entre la Diputació de Girona i la Sra. Carme Vilarrubias, filla del fotògraf i propietària dels drets d'autor i ús, signat el dia de 19 juliol de 2006.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut
Aplega la documentació fotogràfica generada pel fotògraf Rafael Vilarrubias durant la seva carrera professional i la seva vida familiar. L'abast cronològic del material gràfic s'estén des del 1925, amb llacunes, fins el 1931, any en què comença a treballar com a fotògraf professional. L'any 1953 mor. La temàtica que conforma el fons es pot dividir en dues seccions: la familiar i la professional. En la primera hi ha fotografies personals, algunes no realitzades pel mateix fotògraf, però que mostren la faceta més íntima de l'autor. S'inclouen en aquest apartat els retrats familiars i els autoretrats. En la segona secció hi trobem les imatges fruit del treball professional del productor, des de la seva feina com a retratista de galeria o fotògraf d'esdeveniments del municipi de Banyoles d'on era resident, o de municipis propers i imatges de la seva producció com a fotoperiodista, on s'inclouen imatges de l'època republicana, el treball de la rereguarda durant la Guerra Civil espanyola i la postguerra a les comarques gironines, i sobretot, al municipi de Banyoles.
Àrea de condicions d’acccés i ús
Condicions d’accés
Accés lliure i gratuït.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada
Disposem d'una còpia en format digital de les pàgines i portades de revistes i diaris on Rafael Vilarrubias va publicar algunes de les seves imatges. Són còpies per la consulta sense dret a reproduir-les: Imatges digitals de 12 portades i 27 pàgines interiors del suplement gràfic Notas Gráficas, del diari La Vanguardia des de 1932 fins el 1949. Imatges digitals de retalls de pàgines del diari Día Gráfico on va publicar 38 imatges des del 1932 fins al 1939. Imatges digitals de la revista Horizontes (actual Revista de Banyoles) des de l'any 1947 fins al 1953. També es conserven entrevistes realitzades el setembre de 2006 a la Sra. Carme Vilarrubias, filla del fotògraf, i el Sr. Jacint Romans, col·laborador de Rafael Vilarrubias. Es tracta de la memòria oral que vol deixar constància d'alguns trets característics del fotògraf banyolí.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data/es
SGM, gener - octubre 2007.
Fonts
La pròpia unitat de descripció. Per a una millor descripció s'ha utilitzat bibliografia que fa referència a l'autor i la seva obra (citada a l'apartat 5.4 bibliografia). La família Vilarrubias també ha col·laborat en tot moment per descriure les imatges i sobretot en l'apartat 2.2. Història del Productor d'aquesta fitxa. Altres informacions cercades a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany (CAT ACPE) i entrevistes amb l'arxiver Josep Grabuleda.
< Torna al llistat Següent fons >
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018