GUIA DE DIGITALITZACIÓ

Guia de digitalització d'arxius fotogràfics

Guia de digitalització d'arxius fotogràfics


Aquesta guia de digitalització va dirigida a arxius, museus, centres documentals i equipaments culturals que gestionin documentació fotogràfica. Es descriuen tots aquells aspectes relacionats amb les bones pràctiques en els processos de digitalització de material fotogràfic. Aquests processos es basen, principalment, en la digitalització amb càmera fotogràfica, tot i que també es contemplen aspectes a tenir en compte en cas d’utilitzar escàner. L’objectiu és establir les pautes per assolir uns nivells de qualitat d’imatge que permetin la correcta reproducció dels originals. Incloent, entre aquests, negatius de qualsevol format, en color i en blanc i negre, diapositives, còpies sobre paper o altres suports opacs, autocroms, i qualsevol original fotogràfic composat per una imatge fixa sobre un suport pla.

Les eines i processos descrits en aquesta guia poden conduir a l’obtenció de reproduccions de preservació tot i que, segons els materials a digitalitzar, en alguns casos caldrà realitzar anàlisis de qualitat d’imatge en major profunditat, per poder dissenyar processos que garanteixin la condició de “còpies de preservació” mitjançat mesures objectives.

Guia de digitalització
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 consultes@inspai.catconsultes@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018